Studenter i utlandet må dokumentere faglig progresjon og betalte skolepenger

Publisert: 22.02.2021
Studenter som får lån og stipend til studier i utlandet må hvert år sende inn dokumentasjon til Lånekassen på faglig progresjon og eventuelt betalte skolepenger.

Lånekassen sier fra til de som skal dokumentere

Det er studenter som har fått lån og stipend høsten 2020 og våren 2021, som må sende inn dokumentasjon. Alle som skal sende inn dokumentasjon, vil få en e-post fra Lånekassen om det.

Du finner skjemaet som skal fylles ut på Dine sider, og det er lærestedet ditt som skal fylle det ut. Dersom lærestedet ditt ikke kan fylle ut skjemaet, kan vi godta et brev der de samme opplysningene kommer frem.

Fristen for å svare er fredag 26. mars

Du må sende inn det ferdig utfylte skjemaet innen fristen. Men det er likevel viktig at du ikke sender inn skjemaet før du har betalt alle skolepengene for vårsemesteret 2021. Har du derfor ikke mulighet til å sende inn dokumentasjonen vi ber om innen fristen, er det viktig at du sender det inn så raskt som mulig. Du behøver ikke si fra om du ikke kan sende inn innen fristen.

Skal du studere også neste studieår, må vi vite at du er i rute med studiene dine før du kan få lån og stipend. Derfor får du ikke godkjent søknaden din om lån og stipend for neste år før du har dokumentert faglig progresjon og hvor mye du har betalt i skolepenger for hele perioden du har fått lån og stipend for.

Send inn skjemaet selv om du har bodd i Norge

I 2020 og 2021 er det utlandsstudenter som har bodd hjemme i Norge på grunn av koronapandemien. Alle som får beskjed om å sende inn dokumentasjon, skal likevel gjøre det. Det gjelder uavhengig av om du har vært på lærestedet i utlandet, eller om du har hatt nettundervisning hjemme i Norge på grunn av koronasituasjonen.

Send inn dokumentasjon for å få omgjøring

Avsluttet du utdanningen din i løpet av studieåret 2020–2021, må du også huske på å sende inn kopi av vitnemålet ditt og offisiell karakterutskrift. Årsaken er at du må dokumentere at du har fullført utdanning for å få gjort om deler av lånet til stipend.