Søker Norge rundt etter de beste IT-hodene

Publisert: 03.05.2021
Lånekassen ligger langt fremme på digitalisering og IT. Likevel er erfaringen at det er vanskelig å finne de riktige kandidatene til ledige IT-stillinger. Nå lyser Lånekassen ut seks stillinger med arbeidssted «over hele landet».

– Vi gjør dette fordi vi vil ha de beste IT-hodene, og vi vet at det finnes spennende it-miljøer og topp kompetanse over hele landet. Vi ønsker oss de beste folka med på laget uavhengig av bosted, sier Heidi Brunborg, IT-direktør i Lånekassen.

Lånekassens IT-avdeling har hovedkontor i Trondheim, med deler av avdelingen i Oslo. Det vanlige har vært krav om å ha sitt arbeidssted ved et av disse kontorene.

– Vi har de siste par årene lyst ut 17 IT-stillinger, hvorav seks endte uten innstilling fordi vi ikke fant de rette kandidatene. Derfor åpner vi nå for fjernarbeid, for å gjøre oss aktuelle for kloke IT-hoder i hele landet.

Nye arbeidsplasser

At Lånekassen jakter på aktuelle kandidater over hele landet, er ikke primært et distriktstiltak, men et nytt grep i jakten på kompetanse i et tøft marked.

– Det er ikke distriktspolitikk som har vært driveren for hvorfor vi velger å gjøre dette, men det er definitivt en hyggelig bieffekt om vårt tiltak resulterer i nye arbeidsplasser i distriktene, sier Brunborg.

Lånekassens erfaring etter et år med hjemmekontor er – som for mange andre virksomheter – at det spiller liten rolle hvor du jobber fra, så lenge jobben blir gjort på en god måte. Det å jobbe spredt fra ulike lokasjoner er heller ikke noe teknologene i Lånekassen er ukjente med:

– IT-miljøet i Lånekassen har jobbet på tvers av lokasjoner i mange år, og det siste året har vi i tillegg vært i en situasjon hvor alle har jobbet hjemmefra. Erfaringene våre med distribuert jobbing er veldig gode.

De som ansettes, vil få god tilrettelegging på hjemmekontor. Det vil bli lagt til rette for en god arbeidsplass i hjemmet, med ledere som er tett på og tilgjengelig ved behov. Reiser til og fra Lånekassens kontorsteder, samt utstyr til en god hjemmearbeidsplass, dekkes.

– Det som er nytt for oss er å samarbeide hovedsakelig digitalt med kolleger vi ikke har rukket å bli godt kjent med på ett av kontorene først. Derfor er vi forberedt på å lære og tilpasse oss, for å skape et godt arbeidsmiljø og effektivt samarbeid ut fra de erfaringene vi gjør oss underveis.

Attraktive oppgaver

Blant stillingene som lyses ut er systemutviklere, frontendarkitekt, data manager og DevOps-engineer. IT-direktøren lokker med attraktive arbeidsoppgaver:

– Du vil boltre deg i teknologi, og være med å påvirke hvordan vi skal utnytte morgendagens løsninger for fremtidens studenter og de som betaler tilbake studielånet sitt. I fjor tok vi alle våre systemer opp i skyen, noe som gir unike muligheter. Dette, sammen med at samfunnsoppdraget vårt om å gjøre utdanning mulig, kanskje er viktigere enn noen gang, gjør at det aldri har vært mer spennende å jobbe med IT i Lånekassen, tør jeg påstå.