Rentene på studielånet øker

Publisert: 11.04.2023
Rentene i Lånekassen går opp fra 1. mai. Flytende rente fortsetter å være lavere enn fastrentene.

Fastrentene som gjelder fra 1. mai, vil være:

• 4,227 prosent for tre års bindingstid (opp fra 4,054 prosent)
• 4,131 prosent for fem års bindingstid (opp fra 3,928 prosent)
• 4,112 prosent for ti års bindingstid (opp fra 3,928 prosent)

Flytende rente på studielånet er i dag 3,338 prosent, men vil øke til 3,532 prosent fra 1. mai.

Lønnsomt å binde siste treårsperiode

Det er få som velger fastrente på studielånet. Per nå har 19 600 tilbakebetalere fastrente i Lånekassen, mens 750 200 har flytende rente. Det betyr at bare tre prosent av kundene har fastrente, noe som er den laveste andelen siden fastrente ble innført.

– I de fleste tilfeller har det historisk vært lønnsomt å ha flytende rente på studielånet, men noen har tjent på å binde renten. Dette var for eksempel tilfellet for de som valgte tre års fastrente fra 1. juli 2020, noen måneder inn i korona-pandemien. Fastrentene i Lånekassen var da kraftig redusert sammenlignet med forrige tilbud, og langt flere enn vanlig valgte da å binde renten.

2 400 kunder valgte å binde renten i tre år til 1,628 prosent. Den gjennomsnittlige flytende renten i perioden var 1,831 prosent, sier Magnus Lingscheid-Andersen, produkteier for lån i Lånekassen.

– Vi så gjennom hele 2022 at få valgte å binde renten, og denne trenden fortsetter: I februar, forrige gang man kunne søke om fastrente i Lånekassen, var det bare 240 kunder som gjorde det, sier Lingscheid-Andersen.

Studielånsrentene er markedsstyrte

Rentene i Lånekassen er markedsstyrte og fastsettes med utgangspunkt i gjennomsnittet av de fem beste boliglånsrentene. Fra dette snittet trekkes 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter. For flytende rente er observasjonsperioden på to måneder, med to måneders opphold før renten trer i kraft. For de faste rentene er observasjonsperioden én måned, med én måneds opphold før renten trer i kraft.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. mai, kan gjøre det i perioden 10.–17. april.

Les mer om hvordan rentene i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen på Lånekassens nettsider.

Celll phone