Flytende rente i Lånekassen stiger

Publisert: 06.09.2023
Fra 1. november stiger flytende rente på studielånet til 4,419 prosent. Det er en økning på 0,471 prosentpoeng fra dagens rente.

Dagens rente er på 3,948 prosent.

Rentene i Lånekassen er markedsstyrte, og fastsettes med utgangspunkt i gjennomsnittet av de fem beste boliglånsrentene. Fra dette snittet trekkes 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter. For flytende rente er observasjonsperioden på to måneder, med to måneders opphold før renten trer i kraft. For de faste rentene er observasjonsperioden én måned, med én måneds opphold før renten trer i kraft.

732 000 av Lånekassens tilbakebetalere har i dag flytende rente, mens 16 900 har fast rente på studielånet.

Les mer om hvordan renten i Lånekassen fastsettes.

På denne siden kan du følge renteutviklingen.