Flytende rente fra 1. mai 2022

Publisert: 03.03.2022
Den flytende renta på studielånet som gjelder fra 1. mai, vil være på 1,667 prosent.

Flytende rente stiger med 0,177 prosentpoeng fra 1. mai. Dagens flytende rente er 1,490 prosent.

719 200 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente, mens 29 400 har fast rente på studielånet.

Fastrentene som gjelder fra 1. mai offentliggjøres rundt 10. april.

Les mer om hvordan renten i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen her