Flere får over 1 million i studiegjeld

Publisert: 15.06.2023
Studenter som avsluttet høyere utdanning i 2022, endte i snitt med 410 000 kroner i studiegjeld. Rundt 1 250 studenter avsluttet med over 1 million kroner i gjeld.

Gjennomsnittsgjelden ved avsluttet høyere utdanning øker, viser tall fra Lånekassen. I 2022 var gjennomsnittlig gjeld etter endt utdanning 410 000 kroner. Det er en økning på 10 000 kroner fra 2021. For ti år siden var gjennomsnittsgjelden 321 000 kroner (målt i 2022-kroner).

– Det har vært en gradvis utvidelse fra 10 til 11 måneder studiestøtte, og det har kommet flere nye ordninger i Lånekassen de senere årene, slik som tilleggslån til studenter over 30 år og ekstraordinære lån i forbindelse med koronapandemien. Alt dette bidrar til at alle kan ta utdanning, men det fører også til at den totale gjelden øker, sier administrerende direktør i Lånekassen Kjetil Moen.

Han er opptatt av at kundene skal ha et bevisst forhold til gjelden sin, både under og etter studiene.
– I Norge har vi en av verdens beste studiefinansieringsordninger. Men det er viktig å huske på at lånet skal betales tilbake når man er ferdig å studere. Vi er opptatt av at kundene våre skal ha et bevisst forhold til sin egen gjeld. Dette er ekstra viktig nå som vi er inne i en periode med prisvekst og høyere renter, sier Moen.

Høyere gjeld for utlandsstudenter

De som tar en grad i utlandet, ender i snitt med høyere studiegjeld enn de som studerer i Norge. Hovedårsaken til dette er at mange utenlandsstudenter betaler skolepenger. Fra høsten 2017 fikk utlandsstudenter mulighet til å låne inntil 100 000 kroner mer for å dekke skolepenger ved spesielt dyre studiesteder.

Gjennomsnittsgjelden ved avsluttet høyere utdanning i Norge var i fjor 389 000 kroner, mens tilsvarende tall for utenlandsstudenter var 684 000 kroner.

Flere over 1 million

Når man ikke lenger får støtte til fulltidsutdanning fra Lånekassen, må man begynne å betale ned på studielånet sitt. 109 000 kunder gikk fra å motta støtte til å bli tilbakebetaler i 2022.

1 250 kunder hadde over 1 million i gjeld da de startet nedbetalingen. Tilsvarende tall året før var 900, mens i 2012 var det bare rundt 10 personer som hadde over 1 million i gjeld da de avsluttet studiene.

De fleste som får så høy gjeld, har studert i utlandet, men en stadig større andel har kun studert i Norge. I fjor hadde 27 prosent i denne gruppen kun studert i Norge.

Sjekk hva studielånet vil koste deg

1,2 millioner nordmenn er i dag kunder i Lånekassen. Av disse er det rundt 770 000 som betaler på studielånet sitt nå. Den månedlige regningen for en kunde med 1 million i gjeld med dagens renter er rett i overkant av 6000 kroner per måned. Regningen for en kunde med gjennomsnittsgjeld (410 000 kroner) er 2 500 kroner.

lanekassen.no kan du lese mer om tilbakebetaling av studielånet og sjekke hvor mye du må betale ved ulik lånesum og rentenivå.

CEO, Kjetil Moen. Photo.