Fastrentene i Lånekassen går ned

Publisert: 09.02.2024
Fra 1. mars synker fastrentene på studielån, og blir samtidig lavere enn den flytende renten.

Fastrentene som gjelder fra 1. mars vil være:

  • 3 års bindingstid: 4,544 prosent (ned med 0,517 prosentpoeng)
  • 5 års bindingstid: 4,343 prosent (ned med 0,527 prosentpoeng)
  • 10 års bindingstid: 4,275 prosent (ned med 0,442 prosentpoeng)

Flytende rente som gjelder fra 1. mars er 5,032 prosent.

98 prosent har flytende rente

I underkant av 800 000 av Lånekassens kunder betaler ned på studielånet i dag. 774 100 har flytende rente, mens 15 100 har fastrente.

– Interessen for å binde renten på studielånet er lav, og det siste året har interessen vært lavere enn noen gang – færre enn 1 000 kunder bandt renten i 2023. Av de som betaler ned på studielånet sitt i dag, har 98 prosent flytende rente, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Basert på boliglånsrentene

Rentene blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Fra dette snittet trekkes 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.

Det er Finanstilsynet som observerer utviklingen av boliglånsrentene, og som fastsetter Lånekassens rentesatser. Flytende rente som gjelder fra 1. mars er basert på observasjoner i november og desember, mens fastrenten som gjelder fra 1. mars, er basert på observasjoner i januar.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. mars, kan gjøre det i perioden 10.–17. februar. De søker om fastrente på lanekassen.no.