Fastrentene i Lånekassen går opp

Publisert 09.04.2024
Fastrentene i Lånekassen øker fra 1. mai.

Fastrentene som gjelder fra 1. mai vil være:

•    3 års bindingstid: 4,678 prosent (opp med 0,134 prosentpoeng)
•    5 års bindingstid: 4,525 prosent (opp med 0,182 prosentpoeng)
•    10 års bindingstid: 4,458 prosent (opp med 0,183 prosentpoeng)

Flytende rente som gjelder fra 1. mai er 5,128 prosent.

Nesten alle har flytende rente

Alle som begynner å betale på studielånet, får automatisk flytende rente. Det er mulig å søke om fastrente seks ganger i året. Det innebærer at man binder seg til en forhåndsbestemt rentesats i tre, fem eller ti år. I praksis betyr det at beløpet som skal betales hver måned, er det samme gjennom hele bindingsperioden.

I underkant av 800 000 kunder betaler ned på studielånet i dag. 773 700 har flytende rente, mens 15 300 har fastrente.

Basert på boliglånsrentene

Rentene blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Fra dette snittet trekkes 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.

Det er Finanstilsynet som observerer utviklingen av boliglånsrentene, og som fastsetter Lånekassens rentesatser. Flytende rente som gjelder fra 1. mai er basert på observasjoner i januar og februar, mens fastrenten som gjelder fra 1. mai, er basert på observasjoner i mars.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. mai, kan gjøre det i perioden 10.–17. april. De søker om fastrente på lanekassen.no.

Mac on a lap