Elever gikk glipp av nesten 40 millioner

Publisert: 23.08.2023
Alle elever på videregående skole kan få utstyrsstipend fra Lånekassen, men de må søke for å få det. Forrige skoleår gikk 19 000 elever glipp av til sammen nesten 40 millioner kroner.

– De aller fleste elevene søker om utstyrsstipend, men vi ser hvert år at det er en liten andel som ikke benytter seg av denne muligheten. Vi oppfordrer alle elever på videregående til å søke om utstyrsstipend, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.

180 000 kan søke

Forrige skoleår var det 180 000 elever med ungdomsrett i Norge. Alle disse hadde rett til utstyrsstipend. Likevel var det 13 000 elever som ikke søkte, og 6000 som ikke signerte avtalen. Dermed gikk 19 000, eller 1 av 10 elever, glipp av utstyrsstipendet.

– Lånekassen delte ut 332 millioner i utstyrsstipend i fjor. Hadde alle med rett søkt og signert for pengene sine, ville vi delt ut nesten 40 millioner mer, beregnet ut fra gjennomsnittsbeløpet til de som har fått stipend, sier Bjerke.

Elever kan søke om stipendet på lanekassen.no. En av foreldrene må signere avtalen om støtte for elever under 18 år.

Økte satser

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke utgifter til nødvendig utstyr for elever i videregående opplæring. Hvor mye elevene får i utstyrsstipend, er avhengig av hvilket utdanningsprogram de tar. I år er laveste sats 1196 kroner, mens høyeste sats er 6156 kroner. Utstyrsstipend utbetales én gang i året.

Satsene for utstyrsstipend ble økt dette skoleåret, og regjeringen har foreslått en ytterligere økning på 40 millioner kroner fra neste skoleår.

Flere stipend til elever på videregående

Lånekassen har også andre typer stipend for elever på videregående. Elever som skal bo borte for å gå på skole, kan ha rett på borteboerstipend på 5 848 kroner i måneden.

Elever som har foreldre med lav inntekt, kan også ha rett på inntektsavhengig stipend.

Fristen for å søke stipend og lån fra Lånekassen er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Les mer:

Hva vil det si å ha ungdomsrett?
Dette kan elever på videregående skole få fra Lånekassen