Del 3. Universitets- og høyskoleutdanning, fagskoleutdanning, folkehøgskoleutdanning, videregående opplæring og forberedende opplæring for voksne for søkere som ikke er omfattet av <a href="forskrift/2020-04-15-798/del2">del 2</a>, og andre utdanninger