Del 2. Videregående opplæring for søkere under 21 år som ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse og forberedende opplæring for voksne for søkere under 21 år