Flere studenter kan tjene over inntektsgrensen i 2022

Publisert: 15.02.2022
I 2022 kan alle studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren, barnehage eller skole tjene så mye de vil uten å få mindre i stipend. Unntaket er videreført for helse- og omsorgssektoren i hele 2022, og nytt for barnehage- og skolesektoren i 2022.

Alle studenter kan få basislån fra Lånekassen. For inneværende studieår er basislånet på 126 357 kroner. Basislånet er et lån, men deler av lånet – inntil 40 prosent av beløpet – kan bli gjort om til stipend. For å ha rett til omgjøring må studentene bo borte fra foreldrene, bestå utdanningen og ha lavere inntekt og formue enn Lånekassens grenser.

Ikke noe inntektstak

Som ett av koronatiltakene for studenter, har det siden 1. mars 2020 vært et unntak fra inntektskravet for studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren. Fra 1. januar 2022 er unntaket utvidet til også å gjelde for studenter som jobber i barnehage eller skole. Unntaket gjelder for begge gruppene i hele 2022.

Inntektsgrensene i 2022 er 199 591 for studenter som mottar støtte i mer enn syv måneder, og 498 977 for de som mottar støtte i syv måneder eller kortere. Det er ikke noe tak på hvor mye studenter i helse- og omsorgssektoren, skole eller barnehage kan tjene. Det betyr at de kan tjene over grensene for inntekt i hele denne perioden, og likevel få gjort om lån til stipend.

Skal dokumenteres i 2023

Fordi Lånekassen bruker tall fra skatteoppgjøret, blir det ikke gjennomført en kontroll av inntekten til studentene før året etter de mottok støtte. Dette betyr at studenter som hadde inntekt over inntektsgrensene i 2022, først får beskjed om dette i 2023. Det er kun studenter som har tjent over inntektsgrensene, og fått beskjed om dette fra Lånekassen, som må dokumentere at inntekten som er over inntektsgrensen er fra arbeid i en av sektorene som unntaket gjelder. Dette kan være i form av lønnsslipper som viser hva arbeidet gjelder, og hvor mye inntekten er på.


Les mer

Unntak fra inntektsgrensene (lanekassen.no)