Rekordmange norske studenter på utveksling i utlandet

Publisert: 09.06.2023
Aldri før har det vært så mange norske utvekslingsstudenter i utlandet som nå, men færre tar hele graden sin i utlandet.

Antallet norske studenter i utlandet fikk et betydelig fall med koronapandemien. Nå er imidlertid tallene på vei opp igjen:

Studieåret 2022–2023 får 22 400 norske studenter lån og stipend fra Lånekassen til utdanning i utlandet. 13 800 av dem er gradsstudenter, det vil si at de tar hele graden sin utenlands, mens 8 600 er på utveksling, det betyr at studentene tar ett eller to semestre i utlandet. Aldri før har så mange vært på utveksling, det nærmeste er 8 300 i studieåret 2019–2020. Antallet gradsstudenter er imidlertid lavere enn før pandemien, og i toppåret 2014–2015 tok 17 500 studenter hel grad i utlandet.

– Det er gledelig å se at norske studenter igjen velger å ta utdanning i utlandet. Utenlandsstudier gir verdifull erfaring, og blir ofte sett på som attraktivt av fremtidige arbeidsgivere. Personlig og faglig utvikling, muligheten til å lære en ny kultur å kjenne og det å skaffe seg relasjoner på tvers av landegrensene, er noe av det utenlandsstudentene tar med seg hjem, sier Kjetil Moen, administrerende direktør i Lånekassen.

Antall norske studenter totalt i utlandet er cirka 3 000 færre dette studieåret enn i 2015–2016, da 25 400 nordmenn studerte utenlands.

Færre drar til favoritten Storbritannia, mens Australia øker

Storbritannia har i en årrekke vært det mest populære landet for norske utenlandsstudenter, og slik er det også i år, men antallet norske studenter i Storbritannia har sunket de siste årene. I 2022–2023 studerer 3 300 nordmenn i Storbritannia, mot 5 500 for ti år siden.
Danmark er også et populært studieland for norske studenter, og 2 500 nordmenn får støtte fra Lånekassen til utdanning i Danmark i 2022–2023. Også USA og Australia er høyt på lista.

– Australia var i en årrekke ett av de mest populære landene blant norske studenter, men fikk et brått fall i antall norske studenter som følge av koronarestriksjoner. I år studerer et stort antall norske studenter der – 1 800 mot 400 året før. I årene før pandemien var det rundt 2 000 norske studenter i Australia hvert år, sier Moen.


Medisin, business og teknologi på topp

Medisin har vært den mest populære utdanningen for norske gradsstudenter i flere år, fulgt av økonomi/business. 3 000 nordmenn studerer medisin i utlandet i 2022–2023 – som er på samme nivå som de siste årene. 2 600 norske gradsstudenter tar økonomi/business, som også er på samme nivå som de foregående årene.

Den mest populære fagretningen blant utvekslingsstudentene er naturvitenskap og teknologi, tett fulgt av økonomi og administrative fag. 2 050 utvekslingsstudenter tar i studieåret 2022–2023 naturvitenskap og teknologi, mens 1 950 tar økonomi og administrasjon.

Les mer: