Reis hit – få mer stipend fra Lånekassen

Publisert: 19.04.2024
Studenter som tar hele eller deler av utdannelsen i Brasil, India, Kina, Japan, Sør-Korea eller Sør-Afrika, kan få 4 277 kroner ekstra i stipend hver måned.

Det ekstra stipendet ble innført for utvekslingsstudenter studieåret 2022-2023 og skal bidra til at flere velger å studere i disse landene. Fra høsten økes stipendbeløpet, og ordningen utvides til også å gjelde for studenter som tar hele graden sin i utlandet.

Stipendet økes fra 2 675 kroner til 4 277 kroner i måneden. 

– Dette betyr at du kan få over 42 000 kroner ekstra i året hvis du velger å reise til spennende land som Brasil, India, Kina, Japan, Sør-Korea eller Sør-Afrika, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.

– Stipendet blir ikke behovsprøvd. Det vil si at det ikke blir gjort om til lån, selv om du for eksempel har inntekt eller formue over Lånekassens grenser, påpeker hun.

Viktige samarbeidsland

Stipendet gjelder studier i Brasil, India, Kina, Japan, Sør-Korea og Sør-Afrika. Russland står i utgangspunktet også på denne listen, men på grunn av krigen blir det ikke gitt støtte til oppstart av nye studier i Russland.

– Landene er valgt fordi det er strategisk viktige samarbeidsland for Norge, og det er ønske om at flere skal velge å studere her. Det ekstra stipendet er ment å bidra til å rekruttere og er med på å gjøre utlandsoppholdsoppholdet mulig, sier Bjerke.

Stipendet utbetales én gang per halvår, og kan gis for inntil ti måneder hvert studieår.

Dette studieåret studerer rundt 850 nordmenn i ett av de utvalgte samarbeidslandene. De fleste er utvekslingsstudenter, som har et utenlandsopphold som en del av en norsk grad.

– Vi håper det ekstra stipendet kan bidra til at flere nordmenn vurderer å studere i disse landene. Utlandsstudier gir nyttige erfaringer i form av blant annet språkkunnskap og kulturforståelse, og det kan være et fortrinn når man senere skal ut i arbeidslivet, sier Bjerke. 

Vanlig studielån øker også

Det ekstra stipendet kommer i tillegg til basislånet, som er det vanlige studielånet. Dette lånet øker også fra neste studieår, fra 137 907 kroner til 151 690 kroner. 

De som studerer i et av landene med ekstra stipend, kan dermed få utbetalt inntil 194 460 kroner for ett studieår. I tillegg kan studentene ha rett til andre lån og stipend, for eksempel til dekning av skolepenger og reiser.