Nå får du slettet mer studielån i nord

Publisert: 12.01.2023
Vurderer du å flytte nordover? Nå kan du få slettet mer av studielånet hvis du bor og jobber i Nord-Troms eller Finnmark.

Alle med studielån som bor og jobber i Finnmark eller utvalgte kommuner i Nord-Troms, kan få slettet deler av studielånet sitt. For å få slettet gjeld, må du ha bodd og jobbet i tiltakssonen i 12 måneder sammenhengende.

Denne ordningen styrkes fra nyttår. Nå kan de som bor og jobber i tiltakssonen få slettet inntil 20 prosent av det opprinnelige studielånet sitt hvert år, maksimalt 30 000 kroner.

Tidligere var det mulig å få slettet 10 prosent og maks 25 000 kroner årlig.

Lærere i grunnskolen kan få slettet 20 000 kroner i tillegg til dette.

– Dette kan bety ganske mye penger totalt. Du kan få slettet 30 000 kroner i året, og er du i tillegg lærer i grunnskolen, kan du få slettet 20 000 på toppen av dette. Det betyr 50 000 kroner som slettes fra studielånet hvert år du bor og jobber som lærer i tiltakssonen, sier kommunikasjonsdirektør i Lånekassen Anette Bjerke.

Så lenge du får slettet gjeld etter denne ordningen, trenger du ikke å betale avdrag på lånet.

– Du betaler kun renter. Det gjør at terminbeløpet blir vesentlig lavere enn det du ellers ville betalt, sier Bjerke.

Lånekassen har også andre ordninger for sletting av gjeld for lærere, blant annet for de som har tatt realfag, fremmedspråk, samisk eller kvensk. Les mer om dette på våre nettsider.

Flest får slettet gjeld i Alta

Mellom 5 000 og 6 000 kunder får hvert år slettet gjeld fordi de bor og jobber i tiltakssonen.
Litt over halvparten av de som får slettet gjeld, har utdanning på bachelornivå. 28 prosent har masterutdanning, 4 prosent har fagskoleutdanning og 14 prosent har videregående skole som høyeste utdanningsnivå.

I 2021 var det flest som fikk slettet gjeld i Alta (1566 personer), Hammerfest (702 personer) og Sør-Varanger (605 personer).

Må søke selv

Kundene må selv søke om å få slettet gjeld når de har vært bosatt og yrkesaktiv i tiltakssonen i 12 måneder sammenhengende. De logger inn på lanekassen.no for å søke.

Les mer om hva som gir rett til sletting av gjeld her.

Fakta: Her kan du få slettet gjeld

  • Finnmark
  • Lyngen
  • Storfjord
  •  Kåfjord
  • Skjervøy
  • Nordreisa
  • Karlsøy
  • Kvænangen

 

Dette kan bety ganske mye penger totalt. Du kan få slettet 30 000 kroner i året, og er du i tillegg lærer i grunnskolen, kan du få slettet 20 000 på toppen av dette.
Anette Bjerke
Kommunikasjonsdirektør