Liten renteøkning hos Lånekassen

Publisert: 09.06.2023
Fastrentene på studielånet får en liten økning fra 1. juli. Også flytende rente øker.

Fastrentene som gjelder fra 1. juli, vil være:

  • 4,266 prosent for tre års bindingstid (opp fra 4,227)
  • 4,160 prosent for fem års bindingstid (opp fra 4,131)
  • 4,141 prosent for ti års bindingstid (opp fra 4,112)

Flytende rente på studielånet er i dag 3,532 prosent, men vil øke til 3,668 prosent fra 1. juli.

Få velger fastrente

De aller fleste av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet. Akkurat nå har 745 800 kunder flytende rente, mens 19 100 har fastrente.

– Vi så i hele fjor at svært få valgte å binde renta, og denne trenden fortsetter i år. Så langt i år har kun 360 kunder bedt om fastrenteavtale, sier Magnus Lingscheid-Andersen, produkteier for lån i Lånekassen.

Studielånsrentene er markedsstyrte

Rentene i Lånekassen er markedsstyrte og fastsettes med utgangspunkt i gjennomsnittet av de fem beste boliglånsrentene. Fra dette snittet trekkes 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter. For flytende rente er observasjonsperioden på to måneder, med to måneders opphold før renten trer i kraft. For de faste rentene er observasjonsperioden én måned, med én måneds opphold før renten trer i kraft.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. juli, kan gjøre det i perioden 10.–17. juni.

Les mer om hvordan rentene i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen på Lånekassens nettsider.