Fortsatt lave fastrenter i Lånekassen

Publisert: 10.02.2021
Fastrentene i Lånekassen går noe opp fra 1. mars, men holder seg fortsatt lave.

Fastrentene som gjelder fra 1. mars 2021 er:

  • 3 år: 1,569 % (opp med 0,089 prosentpoeng)
  • 5 år: 1,775 % (opp med 0,137 prosentpoeng)
  • 10 år: 2,070 % (opp med 0,137 prosentpoeng)

– Fastrentene som gjaldt fra 1. januar var de laveste i Lånekassens historie. Selv om rentesatsene går noe opp fra 1. mars, er de fortsatt lave, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.

Også den flytende renten er lav. Dagens flytende rente, som gjelder for januar og februar, er på rekordlave 1,391 prosent. Deretter blir den 1,401 prosent i mars og april.

Samlet var det 11 700 kunder som valgte å binde renten i løpet av 2020. Det er en betydelig økning fra året før, da 1 500 kunder valgte å binde renten. De som velger fastrente er likevel i mindretall. Rundt 9 av 10 som betaler ned på studielånet sitt, har flytende rente. 680 800 kunder har flytende rente, mens 45 300 kunder har fastrente. 

De som ønsker å binde renten fra 1. mars, gjør det i perioden 10.-17. februar på Dine sider på lanekassen.no


Fakta om studielånsrentene 

  • Rentene i Lånekassen er markedsstyrt, og er fastsatt på grunnlag av gjennomsnittet av de fem beste boliglånstilbudene i markedet (basisrenten). Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter. 
  • Både flytende og fast rente blir fastsatt annenhver måned. 
  • 680 800 av tilbakebetalerne i Lånekassen har flytende rente på studielånet sitt, mens 45 300 har fast rente. 
  • Les mer om hvordan renten i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen her. 

 

Anette Bjerke, Chief Communications Officer. Foto
Anette Bjerke
Kommunikasjonsdirektør i Lånekassen