Flytende studielånsrente øker

Publisert: 10.05.2022
Den flytende renta i Lånekassen vil fra 1. juli være på 1,815 prosent.

Flytende rente stiger med 0,148 prosentpoeng fra 1. juli. Dagens flytende rente er 1,667 prosent.

717 400 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente, mens 27 500 har fast rente på studielånet.

Fastrentene som gjelder fra 1. juli offentliggjøres rundt 10. juni.

Les mer om hvordan renten i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen her