Flytende rente på studielånet øker

Publisert: 11.01.2023
Den flytende renten på studielånet blir fra 1. mars 3,338 prosent.

Flytende rente stiger med 0,359 prosentpoeng fra 1. mars. Dagens flytende rente er på 2,979 prosent.

752 400 av Lånekassens tilbakebetalere har i dag flytende rente, mens 20 700 har fast rente på studielånet.

Fastrentene som gjelder fra 1. mars offentliggjøres rundt 10. februar.

Les mer om hvordan renten i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen her.