Flytende rente på studielånet øker

Publisert: 09.09.2022
Den flytende renten på studielånet blir fra 1. november 2,315 prosent.

Flytende rente stiger med 0,343 prosentpoeng fra 1. november. Dagens flytende rente er på 1,972 prosent.

702 400 av Lånekassens tilbakebetalere har per i dag flytende rente, mens 23 900 har fast rente på studielånet.

Fastrentene som gjelder fra 1. november blir offentliggjort rundt 10. oktober.

Les mer om hvordan renten i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen her.