Flere har problemer med å betale tilbake

Publisert: 19.04.2023
Stadig flere av Lånekassens kunder ber om betalingsutsettelse. Samtidig øker antall purringer og regninger som går til inkasso.

Alle som betaler på studielånet, kan utsette regningen i 36 måneder. I første kvartal 2023 søkte 146 000 kunder om minst én betalingsutsettelse, mens før koronapandemien var det i snitt 121 000 kunder i løpet av hele året som søkte om det.

– Vi ser at flere kunder benytter seg av muligheten til å utsette betalingen, og kundene søker om flere betalingsutsettelser når de først søker, sier administrerende direktør Kjetil Moen i Lånekassen.

Fortsatt på «koronanivå»

Under pandemien var det mulig å utsette betalingen uten å bruke av kvoten på 36 betalingsutsettelser. Bruken av betalingsutsettelser økte betydelig i denne perioden, og fortsetter å øke selv om man nå må bruke av kvoten.

– Tiltaket med ekstra utsettelser ble innført på grunn av forventninger om høyere arbeidsledighet under pandemien. Etter at pandemien er over, kan prisvekst og økte renter være grunner til at mange velger å utsette betalingen, sier Moen.

Når man utsetter betalingen, forlenges nedbetalingstiden like lenge som man har utsatt. Man må betale mer renter totalt, og terminbeløpet for resten av terminene blir litt høyere.

Flere purringer og inkassosaker

Samtidig som flere ber om betalingsutsettelse, øker også antall purringer og regninger som går til inkasso.

– Både purringer og inkassovarsler har økt med 30 prosent første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet tegner dette et bilde av at flere har betalingsproblemer og at det er vanskeligere økonomiske tider. Vi følger nøye med på utviklingen, sier Moen.

Søk selv på lanekassen.no

Lånekassen har flere ordninger for kunder som har problemer med å betale regningene.
Du kan få slettet renter hvis du har lav inntekt, for eksempel på grunn av sykdom eller arbeidsledighet. Hvis du får slettet renter, kan du også ha rett på betalingsutsettelse i samme periode.

Kunder som ikke betaler regningene og heller ikke søker om utsettelser eller sletting av renter, vil etter hvert få lånet sitt oppsagt og overført til Statens innkrevingssentral. Det betyr at regningen går til inkasso.

– Når lånet er oppsagt, løper det forsinkelsesrenter på hele gjelden. Det betyr at beløpet du skylder, øker veldig raskt. Studielånet er et godt lån, men det kan bli dyrt om du lar være å betale. Derfor er det viktig å unngå at regningen går til inkasso, sier Kjetil Moen.

Du kan søke om betalingsutsettelse og sletting av renter på lanekassen.no

 

Vi ser at flere kunder benytter seg av muligheten til å utsette betalingen, og kundene søker om flere betalingsutsettelser når de først søker.
Kjetil Moen
administrerende direktør