Flere avslutter med høyere studiegjeld

Publisert 06.06.2024
Gjennomsnittsgjelden etter avsluttet høyere utdanning har økt de siste ti årene, og andelen studenter som går ut med mer i studiegjeld, øker.

Gjennomsnittsgjelden for studenter som avsluttet høyere utdanning i 2023, var 427 000 kroner, viser tall fra Lånekassen. Gjennomsnittsgjelden har økt de siste ti årene, men gikk ned med rundt 5 000 kroner fra 2022 til 2023. I 2013 var gjennomsnittsgjelden for en student etter avsluttet høyere utdanning 354 000 kroner. Beløpene er justert etter 2023-kroner.

– Det har vært en gradvis utvidelse fra ti til elleve måneder studiestøtte, og det har kommet flere nye låneordninger i Lånekassen de senere årene, som tilleggslån til studenter over 30 år og ekstraordinære lån i forbindelse med koronapandemien. Dette bidrar til at gjennomsnittsgjelden øker, sier Kjetil Moen, direktør i Lånekassen.

Færre med gjeld under 400 000 kroner

106 000 Lånekassen-kunder avsluttet utdanning og ble tilbakebetalere i 2023. Dette omfatter alle studenter som avsluttet utdanning, uavhengig av utdanningsnivå. Av disse hadde 61 prosent gjeld under 400 000 kroner da de avsluttet utdanningen sin. Denne andelen har sunket jevnt de siste ti årene – i 2013 var den 74 prosent.

Samtidig øker andelen som har høy gjeld. I 2013 hadde 7 prosent av de som var ferdig med utdanning over 600 000 kroner i studiegjeld, i 2023 var andelen 13 prosent.

1 500 med gjeld over 1 million kroner

Det har de siste ti årene også vært en vekst i antall studenter som avslutter studiene sine med over 1 million kroner i gjeld.

– Dette følger vi med på. Vi ser at flere ender opp med over 1 million kroner i studiegjeld, men veksten har avtatt noe de siste årene, og går dessuten noe ned fra 2022 til 2023, forklarer Moen.

I 2023 hadde i underkant av 1 500 studenter over 1 million kroner i gjeld da de gikk fra å være student til å begynne å betale tilbake på lånet, mot 1 600 studenter året før. For ti år siden hadde 350 studenter over 1 million i studiegjeld etter endt utdanning.

Høyere gjeld etter utenlandsstudier

Utenlandsstudenter ender i gjennomsnitt med høyere gjeld enn de som studerer i Norge. Hovedgrunnen er at mange utenlandsstudenter betaler skolepenger.

Mens gjennomsnittsgjelden ved avsluttet høyere utdanning i Norge i 2023 var 409 000 kroner, hadde utenlandsstudenter etter endt utdanning 703 000 kroner i snitt.

De fleste som har over 1 million kroner i studielån, har også studert i utlandet.

Lavt mislighold av studiegjeld

Til tross for at det er flere som avslutter utdanningen med høyere gjeld, har mislighold av studielån gått ned de siste ti årene. Hovedtendensen har vært at færre regninger ender i purring, og antall og andel studielån som bli sagt opp og overført til Statens innkrevingssentral (SI) for oppfølging, har minket de siste ti årene. Både purringer og oppsagte lån har imidlertid økt noe de siste to årene.

Av 7,9 millioner regninger som ble sendt ut i 2023, resulterte 3,2 prosent av dem i purring. 2,8 prosent av alle studielån var under oppfølging av SI ved utgangen av 2023, som var en økning for første gang på ti år.

Har ordninger for de som ikke kan betale

Lånekassen oppfordrer kundene til å holde seg oppdatert om egen gjeld, under og etter studiene.

– Det er viktig å ha et aktivt forhold til egen gjeld, særlig nå som den økonomiske situasjonen er krevende for mange. De aller fleste klarer å betale studielånet sitt hver måned, men for kunder som sliter, har vi ordninger som kan hjelpe. For eksempel kan man enkelt søke om å utsette regningen i til sammen inntil 36 måneder – dette er noe alle som betaler ned studielånet sitt har mulighet til å gjøre. I tillegg kan noen ha rett på sletting av renter, eller det kan være at man fyller vilkårene for å få slettet selve gjelden, sier Moen.  

Les rapporten Utdanningsstøtten 2024

 

CEO, Kjetil Moen. Photo.