Fastrentene i Lånekassen stiger

Publisert: 10.06.2022
1. juli stiger fastrentene i Lånekassen. Det er elleve år siden fastrentene var høyere.

Fastrentene som gjelder fra 1. juli vil være:

  • 3,435 prosent for 3 års fastrente (stiger med 0,661 prosentpoeng)
  • 3,581 prosent for 5 års fastrente (stiger med 0,680 prosentpoeng)
  • 3,687 prosent for 10 års fastrente (stiger med 0,669 prosentpoeng)

Ved forrige fastrentevindu, i februar, var gjennomsnittet av de tre fastrentene 2,55 prosent. Denne gangen er snittet 3,57 prosent. Alle de tre fastrentene går opp med omtrent like mye, rundt 0,7 prosentpoeng.

Flytende rente fra 1. juli er 1,815 prosent.

Alle fastrentene på 3-tallet

Tre og fem års fastrente når sitt høyeste nivå på elleve år, siden september 2011. Forrige gang ti års fastrente var høyere, var i juli 2014.

– Etter en lang periode med lave fastrenter, beveger nå alle fastrentene seg opp på 3-tallet. Dette er en markant endring, som kommer i kjølvannet av at boligmarkedsrentene har økt mye, sier Morten Rosenkvist, administrerende direktør i Lånekassen.

Rentene i Lånekassen er markedsstyrt, og fastsettes med utgangspunkt i gjennomsnittet av de fem beste boliglånsrentene. Fra dette snittet trekkes det 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter. Studielånsrentene har et etterslep sammenliknet med markedsrentene. Det betyr at rentene i Lånekassen går opp senere og ned senere enn markedsrentene.

De aller fleste har flytende rente på studielånet

740 900 av Lånekassens kunder betaler nå på studielånet sitt. 713 600 av dem har flytende rente på studielånet, mens 27 300 har fast rente.

De som ønsker å binde renten, kan gjøre det i perioden 10.–17. juli.

Les mer om hvordan renten i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen her.