Fastrentene i Lånekassen går ned

Publisert: 10.02.2023
Fastrentene i Lånekassen går betydelig ned fra 1. mars. I gjennomsnitt går rentene ned med over et halvt prosentpoeng.

Fastrentene som gjelder fra 1. mars, vil være:

  • 4,054 prosent for tre års bindingstid (ned 0,557 prosentpoeng)
  • 3,928 prosent for fem års bindingstid (ned 0,607 prosentpoeng)
  • 3,928 prosent for ti års bindingstid (ned 0,597 prosentpoeng)

Flytende rente fra 1. mars er 3,338 prosent.

Studielånsrentene er markedsstyrt

Både flytende rente og fastrentene i Lånekassen er markedsstyrte og fastsettes med utgangspunkt i gjennomsnittet av de fem beste boliglånsrentene. Fra dette snittet trekkes 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter. For flytende rente er observasjonsperioden på to måneder, med to måneders opphold før renten trer i kraft. For de faste rentene er observasjonsperioden én måned, med én måneds opphold før renten trer i kraft. Lånekassens fastrenter fra 1. mars er basert på de billigste boliglånene med fastrente i desember.

Det er Finanstilsynet som observerer utviklingen av boliglånsrentene og fastsetter rentesatsene i Lånekassen.

Lav interesse for å binde renten

Studielånet er rentefritt så lenge man får støtte til fulltidsutdanning, men så begynner rentene å løpe. Alle får automatisk flytende rente fra starten av, men kan velge å søke om fastrente for tre, fem eller ti år annenhver måned.

749 500 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet, mens 20 000 har fastrente.

– Vi så gjennom hele fjoråret at få kunder valgte å binde renten. I desember, som var sist gang kundene kunne binde renten, var det bare 52 kunder som gjorde dette. Antallet har aldri tidligere vært så lavt. Samlet antall kunder som har fastrenteavtale per i dag, er også lavere enn noensinne, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. mars, kan gjøre det i perioden 10.–17. februar.

Les mer om hvordan rentene i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen her.

 

 

 

Celll phone