Fastrentene i Lånekassen stiger

Publisert: 10.12.2021
Fra 1. januar går fastrentene i Lånekassen opp. De tre rentene øker i gjennomsnitt med 0,28 prosentpoeng fra dagens nivå.

Fastrentene som gjelder fra 1. januar 2022 er:

  • 2,257 prosent for 3 års binding (opp fra 1,952 prosent)
  • 2,501 prosent for 5 års binding (opp fra 2,217 prosent)
  • 2,667 prosent for ti års bindingstid (opp fra 2,413 prosent)

Flytende rente som gjelder fra 1. januar er 1,322 prosent.

Rentene fastsettes på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste boliglånsrentene. Fra denne gjennomsnittsrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.

721 300 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente, mens 30 400 har fast rente i Lånekassen.

Les mer om hvordan renten i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen her.