Aldri har så få bundet renten

Publisert: 12.12.2022
Aldri har så få valgt å binde renten på studielånet som i 2022. Rentene har steget gjennom året, og fra 1. januar 2023 stiger fastrentene i Lånekassen ytterligere.

Året startet med rekordlave fastrenter, men har økt gjennom året. Fra 1. januar 2023 stiger fastrentene i Lånekassen ytterligere.

De nye fastrentene, som gjelder fra 1. januar, vil være:

  • 4,611 prosent for tre års bindingstid (opp 0,192 prosentpoeng)
  • 4,535 prosent for fem års bindingstid (opp 0,154 prosentpoeng)
  • 4,525 prosent for ti års bindingstid (opp 0,221 prosentpoeng)

Gjennomsnittet av fastrentene som gjelder fra 1. januar 2023, vil være 4,557 prosent.

– Vi må tilbake til desember 2008 for å finne et høyere gjennomsnitt for fastrentene, da var gjennomsnittet av de tre rentene 4,867 prosent, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Flytende rente fra 1. januar er 2,979 prosent.

Rekordlav interesse for fastrente

Studielånet er rentefritt så lenge man får støtte til fulltidsutdanning, men så begynner rentene å løpe. Alle får automatisk flytende rente, men alle kan velge å søke om fastrente for tre, fem eller ti år annenhver måned. 754 800 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet, mens 20 700 har fastrente.

– Vi ser at få velger å binde renten. I 2022 har i underkant av 1 300 kunder valgt å binde renten på studielånet sitt, dette er det laveste tallet noen gang. Vi må tilbake til 2001, da 1 400 valgte å binde, for å finne like laber interesse for å binde renten på studielånet. Det året lå treårsrenten på cirka 7,5 prosent, sier Bjerke.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. januar, kan gjøre det i perioden 10.–17. desember.

Studielånsrentene er markedsstyrt

Rentene i Lånekassen er markedsstyrt og fastsettes med utgangspunkt i gjennomsnittet av de fem beste boliglånsrentene. Fra snittet trekkes 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.

Det er Finanstilsynet som observerer utviklingen av boliglånsrentene og fastsetter rentesatsene i Lånekassen. For flytende rente er observasjonsperioden på to måneder, med to måneders opphold før renten trer i kraft. For de faste rentene er observasjonsperioden én måned, med én måneds opphold før renten trer i kraft.

Les mer om hvordan rentene i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen her.