Ny administrerende direktør i Lånekassen

Publisert: 23.02.2021
Morten Anstorp Rosenkvist blir ny administrerende direktør i Lånekassen.

Lånekassens styre har ansatt Morten Anstorp Rosenkvist (42) som ny administrerende direktør i Lånekassen. Han er ansatt i Lånekassen for en åremålsperiode på seks år.

– Morten Anstorp Rosenkvist er en utviklingsorientert leder som har gode forutsetninger for å videreutvikle Lånekassen. Han har inngående kjennskap til forvaltning og politiske prosesser, og samtidig god forståelse for kundenes forventninger og behov. Styret er trygge på at Morten vil balansere behovene for utvikling med stabil og sikker drift. Gjennom rekrutteringsprosessen har vi opplevd at Morten har et stort engasjement for Lånekassen og samfunnsoppdraget, sier styreleder i Lånekassen Seunn Smith-Tønnessen.

Morten Anstorp Rosenkvist kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet hvor han har ansvaret for videregående opplæring, fagskole, kompetansepolitikk og utdanningsstøtteordningene.

– Jeg gleder meg til å starte i det som kanskje er Norges mest spennende offentlige virksomhet. Jeg er veldig motivert av det store samfunnsoppdraget til Lånekassen – å gjøre utdanning mulig. Lånekassen betyr utrolig mye for veldig mange, sier Morten Anstorp Rosenkvist.

Fakta om Lånekassen

  • Lånekassen har over en million aktive kunder. Rundt 400 000 av disse mottar støtte til utdanning, og rundt 700 000 betaler tilbake på studielånet sitt.
  • Lånekassen delte ut nærmere 36 milliarder kroner i stipend og lån i undervisningsåret 2019–2020. Samlet utlånsportefølje er 209 milliarder kroner.
  • Lånekassen har hovedkontor i Oslo og kontorer i Bergen, Stavanger, Trondheim og Ørsta. Antall ansatte er om lag 320.
Morten Rosenkvist

Ny Lånekasse-sjef:

Morten Anstorp Rosenkvist
Foto: Marte Garmann