Frivillig ulønnet arbeid eller verv er ikke til hinder for tilleggsstipend fra Lånekassen

Publisert: 31.05.2021
Lånekassen har endret praksis, slik at du kan motta tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne, selv om du har frivillig ulønnet arbeid eller verv ved siden av studiene.

Endringen gjelder også tilbake i tid. Det vil si at hvis du tidligere har fått avslag på stipend eller har latt være å søke fordi du har hatt verv, kan du søke nå.

For å ha rett til tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne, må du være i stand til å studere, men ikke til å jobbe ved siden av studiene fordi det i stor grad vil gå ut over studieprogresjonen. En lege eller spesialist må bekrefte det i søknaden.

Praksisendring åpner for ulønnet arbeid og verv

Lånekassens praksis har tidligere vært slik at frivillig ulønnet arbeid eller verv ved siden av studiene kun måtte forekomme i begrenset grad for at en student skulle ha rett til dette stipendet. Kunnskapsdepartementet har slått fast at det ikke skal være begrensninger i omfanget av frivillig ulønnet arbeid eller verv.

Praksisendringen ble i utgangspunktet gjort gjeldende fra og med våren 2021, men Lånekassen ønsker også å rette opp i saker for tidligere semestre.

Ta kontakt med Lånekassen hvis endringen gjelder deg

Kunder som mener de kan ha rett til stipendet i ett eller flere semestre tilbake i tid, men ikke har fått det fordi de hadde frivillig ulønnet arbeid eller verv, kan ta kontakt med Lånekassen for å få saken sin vurdert på nytt.

Kunder som har latt være å søke om tilleggsstipend fordi de hadde frivillig ulønnet arbeid eller verv, kan søke om stipendet nå. De må fylle ut skjema X eller Y for det aktuelle studieåret, og få en lege eller spesialist til å bekrefte opplysningene for den aktuelle perioden. Søknadsskjema for tidligere år er ikke tilgjengelig på lankassen.no. Kunder som kan ha rett til stipend for tidligere år, må derfor ta kontakt med Lånekassen for å få tilsendt riktig søknadsskjema.

Her kan du lese mer om tilleggsstipendet ved nedsatt funksjonsevne