Klargjøre søknad

Å klargjøre søknad er å supplere Lånekassen med informasjon.

Klargjøring - videregående for voksne

Rutinene for klargjøring av søknader for voksne elever i videregående er litt annerledes enn for andre elever.

Hva er klargjøring av søknad?

Klargjøring av en søknad innebærer at Lånekassen trenger opplysninger fra lærestedet for å kunne behandle elevens søknad om lån og stipend.

Hvis Lånekassen trenger opplysninger, eller må få bekreftet opplysningene eleven har oppgitt i søknaden, vil du få oppgaven «Klargjøring av lån- og stipendsøknader» i arbeidsflaten.

Vi trenger disse opplysningene for å kunne ferdigbehandle elevens søknad om lån og stipend.

Når lærestedet mottar «Klargjøring av lån- og stipendsøknad», fyller ut og sender denne tilbake til oss, er den klar for å bli behandlet. Noen søknader vil gå gjennom systemet vårt automatisk, mens andre må behandles manuelt av en saksbehandler.

Dette er noe av det du kan bli bedt om å gi informasjon om:

  • Bostatus
  • Studiebelastning
  • Om eleven har ungdomsrett
  • Hvilken utdanning eleven skal ta
Logg inn i arbeidsflaten

Ofte stilte spørsmål

Her finner du ofte stilte spørsmål om klargjøring av søknad i arbeidsflaten for lærestedene.

Det kan være vanskelig for Lånekassen å beregne avstand/reisetid, du blir derfor av og til bedt om å hjelpe oss med dette. Når vi får hjelp av lærestedet kan elevens søknad bli behandlet raskere.

Du skal ikke bekrefte noe du ikke er sikker på

Er avstanden/reiseveien ukjent for deg trykker du på «vet ikke» i klargjøringsoppgaven.
Eleven vil da få beskjed om å sende inn dokumentasjon på avstand/reisevei til Lånekassen.

Lånekassen bruker Norkart for å beregne avstanden. Det er denne tjenesten som er gjeldende i vurderingen om eleven har rett til borteboerstipend eller ikke.

Saksbehandlingstiden varierer, men er vanligvis på 4-6 uker. Eleven kan sjekke forventet saksbehandlingstid på Dine sider.

Lånekassen har ikke informasjon om eleven har ungdomsrett eller ikke, det er de fylkeskommunen som har. Her kan du lese mer om ungdomsrett

Ta kontakt med Lånekassen på lærestedstelefonen. Tlf:  21 49 25 50 eller send oss en e-post

Rapportere frammøte
Rapporter at elever har møtt til undervisning ved semesterstart.
Få tilgang til arbeidsflaten
Hvordan få tilgang til arbeidsflaten for lærestedene?