Klargjøre søknad

Å klargjøre søknad er å supplere Lånekassen med informasjon.

Klargjøring - videregående for voksne

Rutinene for klargjøring av søknader for voksne elever i videregående er litt annerledes enn for andre elever.

Hva er klargjøring av søknad?

Klargjøring av en søknad innebærer at Lånekassen trenger opplysninger fra lærestedet for å kunne behandle elevens søknad om lån og stipend.

Hvis Lånekassen trenger opplysninger, eller må få bekreftet opplysningene eleven har oppgitt i søknaden, vil du få oppgaven «Klargjøring av lån- og stipendsøknader» i arbeidsflaten.

Vi trenger disse opplysningene for å kunne ferdigbehandle elevens søknad om lån og stipend.

Når lærestedet mottar «Klargjøring av lån- og stipendsøknad», fyller ut og sender denne tilbake til oss, er den klar for å bli behandlet. Noen søknader vil gå gjennom systemet vårt automatisk, mens andre må behandles manuelt av en saksbehandler.

Dette er noe av det du kan bli bedt om å gi informasjon om:

  • Bostatus
  • Studiebelastning
  • Hvilken utdanning eleven skal ta
Logg inn i arbeidsflaten

Ofte stilte spørsmål

Her finner du ofte stilte spørsmål om klargjøring av søknad i arbeidsflaten for lærestedene.

Det kan være vanskelig for Lånekassen å beregne avstand/reisetid, du blir derfor av og til bedt om å hjelpe oss med dette. Når vi får hjelp av lærestedet kan elevens søknad bli behandlet raskere.

Du skal ikke bekrefte noe du ikke er sikker på

Er avstanden/reiseveien ukjent for deg trykker du på «vet ikke» i klargjøringsoppgaven.
Eleven vil da få beskjed om å sende inn dokumentasjon på avstand/reisevei til Lånekassen.

Lånekassen bruker Norkart for å beregne avstanden. Det er denne tjenesten som er gjeldende i vurderingen om eleven har rett til borteboerstipend eller ikke.

Saksbehandlingstiden varierer, men er vanligvis på 4-6 uker. Eleven kan sjekke forventet saksbehandlingstid på Dine sider.

Ta kontakt med Lånekassen på lærestedstelefonen. Tlf:  21 49 25 50 eller send oss en e-post

Rapportere frammøte
Rapporter at elever har møtt til undervisning ved semesterstart.
Få tilgang til arbeidsflaten
Hvordan få tilgang til arbeidsflaten for lærestedene?