Rapportering

Rapporteringsoppgaver lærestedene gjør overfor Lånekassen

Utdanninger lærestedet tilbyr

Lånekassen trenger oversikt over hvilke utdanninger lærestedet tilbyr for at elever og studenter kan søke om stipend og lån.

Når lærestedet oppretter en ny utdanning må denne bli godkjent for utdanningsstøtte.

Jobber du på universitet eller høgskole?

De fleste rapporterer via
FS
(Felles studentsystem)

Alle universiteter og de fleste høgskoler rapporterer utdanninger, oppmøte, eksamensresultater og utveksling i Felles studentsystem (FS), og ikke direkte til oss. Lånekassen henter informasjon om hvilke utdanninger dere tilbyr direkte fra FS.