Plikt til medvirkning

Alle læresteder som tilbyr utdanning som er godkjent for utdanningsstøtte i Lånekassen, har plikt til å medvirke til gjennomføringen av utdanningsstøtteordningene. Dette er hjemlet i Lov om utdanningsstøtte § 24 (lovdata.no), og regulert i Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge (pdf).