Hva skal jeg rapportere?

At dere rapporterer er viktig for at elevene og studentene får riktig utdanningsstøtte.

Hva skal jeg rapportere?

Hvorfor skal jeg rapportere til Lånekassen?

Lærestedene er pliktige å sende oss informasjon vi har bruk for i saksbehandlingen.

Informasjonen brukes til å behandle søknader om lån og stipend

For at elevene skal få utbetalt korrekt stipend og lån fra Lånekassen, er vi i noen tilfeller avhengige av ekstra informasjon fra lærestedene.

Dette gjelder for eksempel hvilke utdanninger elever og studenter kan søke om stipend og lån til, å få bekreftet informasjon de har oppgitt i søknaden eller at vi får beskjed om at elevene faktisk møter til undervisning.

Hvordan rapporterer jeg?

I de fleste tilfeller skal du rapportere i arbeidsflaten for læresteder, som er en sikker og automatisert kanal for informasjonsutveksling mellom lærestedene og Lånekassen.

Gå til arbeidsflaten

Slik er prosessen når eleven eller studenten søker om lån og stipend

Eleven fyller ut søknad om lån og stipend på lanekassen.no, og sender denne inn til Lånekassen.

Dersom Lånekassen trenger flere opplysninger, eller må få bekreftet at opplysningene som eleven eller studenten har oppgitt i søknaden er korrekte, blir søknaden sendt til arbeidsflaten.

Lærestedet må åpne søknaden og sjekke at opplysningene som eleven eller studenten har oppgitt stemmer, og eventuelt legge til andre opplysninger.

Etter at Lånekassen har behandlet ferdig søknaden til eleven eller studenten, og vedkommende har fått innvilget lån og stipend, får lærestedene en ny oppgave i arbeidsflaten: «Registrere gyldig frammøte».

For at eleven eller studenten skal få utbetalt lån og stipend, må Lånekassen få bekreftet at vedkommende har møtt til undervisning. Når lærestedet har bekreftet at eleven eller studenten har møtt til undervisning, kan Lånekassen betale ut lån og stipend.