Tilgjengelighet og universell utforming

Tjenestene våre skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsevne og uten spesialtilpasninger. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen, og jobber etter rammeverket Wcag 2.1.

Vi har disse fire tilgjengelighetserklæringene:

Som erklæringene viser, har vi fortsatt noen områder hvor vi må utbedre mangler. Vi prioriterer først de avvikene som har størst betydning for at alle skal kunne bruke tjenestene våre.