Ny i Norge

Støtte til veiledning av flyktninger, innvandrere eller andre elever uten norsk statsborgerskap.

Ny i Norge

Situasjoner som kan påvirke søknaden

Utdypende informasjon om hjelp til å søke og få pengene for elever og studenter i spesielle situasjoner

Elever som er under 18 år og som ikke har foreldre i Norge, må ha en verge til å signere avtalen om støtte for seg. Er eleven over 18 år, signerer han/hun avtalen selv.

Noen elever som ikke har foreldre, har rett til fullt inntektsavhengig stipend og borteboerstipend. Da må alle punktene gjelde:

  • Eleven er 20 år eller yngre.
  • Eleven har ikke oppnådd studie- eller yrkeskompetanse.
  • Eleven bor ikke på institusjon, eller på en annen måte har dekning til livsopphold fra det offentlige.

Elever som bor på institusjon og får livsopphold dekket av det offentlige, har ikke rett til lån og stipend fra Lånekassen. Det er unntak for elever i forberedende opplæring eller videregående opplæring som er 20 år eller yngre, og som ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse ennå. De kan få utstyrsstipend dersom nødvendig utstyr ikke blir dekket av det offentlige.

Informasjon på flere språk

Vi har laget brosjyrer på arabisk, farsi, tigrinja, fransk, spansk, somali og engelsk med generell informasjon om stipend og lån fra Lånekassen, rettet mot nye i Norge. Her finner du også informasjon om flyktningstipend på flere språk.

Filmer om flyktningstipend på andre språk

Klikk på lenkene for å se informasjonsfilm om flyktningstipend med tale og tekst på somali, tigrinja og arabisk.

Video om flyktningsstipend

Hjelp elever med å søke og få penger
Bistå elever når de skal søke om lån og stipend.

Aktuelt regelverk