Rapportere om endring i studiebelastning og avbrudd

Gjelder kun noen elever


Du skal kun melde inn endring av studiebelastning for elever som:
  • er 21 år eller eldre, eller
  • har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse

Lærestedet må melde fra om endringer

Hvis en elev endrer antall årstimer/studiepoeng underveis i studieåret må lærestedet gi Lånekassen beskjed om dette.

Dette gjelder studenter i fagskoleutdanning, og elever i videregående opplæring som er 21 år eller eldre eller som har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse.

Hvis eleven begynner eller slutter i ett eller flere fag underveis i studieåret, må du melde inn endret studiebelastning for denne eleven. Det gjør du i Arbeidsflaten for lærestedene. Under fanen «rapportering» på arbeidsflaten kan du lese mer om hvordan du rapporterer endringer i studiebelastningen.

Hvis lærestedet ikke gir beskjed om endret studiebelastning kan det føre til at elever mottar for mye lån og stipend. Konsekvensen av dette kan bli at eleven feilaktig blir registrert som forsinket i utdanningen. Eleven kan også få mer lån enn forventet.

Situasjoner der du må melde inn endret studiebelastning kan være når:

  • Eleven velger å ta flere eller færre fag enn planlagt
  • Eleven endrer start- eller sluttdato (dette gjelder elever med individuell start- og sluttdato).

Ikke meld inn endringer for elever som er 20 år eller yngre, og som ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse.

Elever i videregående opplæring, som er 20 år eller yngre og som ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse, får ikke redusert lån og stipend fra Lånekassen selv om de tar utdanning på deltid. Dersom disse elevene begynner eller slutter i ett eller flere fag underveis i studieåret, skal dere ikke melde inn endret studiebelastning.

Meld fra om endring i arbeidsflaten

Lærlinger som hever kontrakten

Dersom en lærling hever lærekontrakten, må fagopplæringskontoret melde inn dette til Lånekassen via Arbeidsflaten for lærestedene.

Meld fra med en gang en elev, student eller lærling slutter

Hvis en elev, student eller lærling avbryter utdanningen eller skifter lærested må du melde fra om dette til Lånekassen.

Hvordan melder du fra til Lånekassen

Du må melde inn avbruddet i Arbeidsflaten for lærestedene. Under fanen «Rapportering» på arbeidsflaten kan du lese mer om hvordan du rapporterer avbrudd. 

Når en trafikkskole-elev avbryter utdanningen

Trafikkskolen må sende inn et avbruddsskjema til Lånekassen, dette må sendes i posten på grunn av personvenhensyn. 

Adressen er: 

Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Avbruddsskjema for trafikkskoler: yrkessjåførutdanning

Aktuelt regelverk