Veilede elevar som er under omsorg av barnevernet

Lån og stipend til elevar som får økonomisk hjelp frå barnevernet.

Barnevern

Kor mykje kan eleven få?

Gå inn på kundesidene for å berekne kva ein elev eller student på ulike utdanningar kan få:
Ny i Noreg
Rettleie innvandrarar og personar utan norsk statsborgarskap.
Hjelp elevar med å søke og få pengar
Bistå elevar når dei skal søke om lån og stipend

Aktuelt regelverk