Plikt til medverknad

Alle lærestader som tilbyr utdanning som er godkjent for utdanningsstøtte i Lånekassen, har plikt til å medverke til gjennomføringa av utdanningsstøtteordningane. Dette er heimla i Lov om utdanningsstøtte § 24, og regulert i Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge (pdf).