Rapportering

Rapporteringsoppgåver lærestadene gjer overfor Lånekassen

Utdanningar lærestaden tilbyr

Lånekassen treng oversikt over kva type utdanningar lærestaden tilbyr for at elevar og studentar kan søke om stipend og lån.

Når lærestaden opprettar ei ny utdanning må denne bli godkjent for utdanningsstøtte.

Jobbar du på universitet eller høgskole?

Dei fleste rapporterer via
FS
(Felles studentsystem)

Alle universitet og dei fleste høgskolar rapporterer utdanningar, oppmøte, eksamensresultat og utveksling i Felles studentsystem (FS), og ikke direkte til oss. Lånekassen hentar informasjon om kva type utdanningar lærestadene tilbyr direkte frå FS.