Søk godkjenning for hvert nye 140 t. grunnutdanningskurs

Sist oppdatert: 20.04.2020
Når en trafikkskole skal starte opp et nytt 140 t. grunnutdanningskurs, må du som jobber ved trafikkskolen søke om å få utdanningen godkjent for utdanningsstøtte.

I studieåret 2020-2021 kan Lånekassen gi utdanningsstøtte til 140 t. grunnutdanning for persontransport (bussjåfør), godstransport (lastebil- og vogntogsjåfør), og førerkort klasse C/CE/D dersom det tas i sammenheng med grunnutdanningen.

For at eleven skal ha rett til utdanningsstøtte til både 140 t. grunnutdanning og førerkort klasse C/CE/D, må han ha begynt på/ha tatt førerkortet inntil 12 måneder før grunnutdanningen starter.

Du som jobber ved trafikkskolen må derfor sende inn en søknad om godkjenning hver gang skolen din skal starte opp et nytt 140 t. grunnutdanningskurs. Søknad kan sendes elektronisk eller i posten. Lånekassen sender en bekreftelse på e-post når utdanningen er godkjent for utdanningsstøtte. Klikk her for å finne søknadsskjema til trafikkskoler.

Lånekassen gir ikke utdanningsstøtte til 35 timer kompetanseutvidelseskurs
Elevene kan kun få utdanningsstøtte til person- eller godstransport, ikke begge deler. Dersom dere får inn søknader for elever som kun skal ta 35 timer kurset, eller ta kurset i sammenheng med førerkortet, skal dere avvise søknaden med følgende avvisningsgrunn: «Søkeren tar en utdanning som ikke er støtteberettiget i Lånekassen».


Er du elev ved en trafikkskole og skal bli yrkessjåfør? Søk her