Godkjenning av fagopplæring i skole

Fagopplæring i skole (Vg3) er et tilbud til elever som ikke har fått lærlingplass. Lånekassen gir ikke stipend og lån til læreplasskurs.

Disse elevene får opplæring i faget ved skolen, i stedet for i en bedrift. De har ikke status som lærlinger, og har rett til lån og stipend som vanlige elever.

Hvis dere skal starte opp nye fagopplæringskurs må dere søke om å få utdanningen godkjent for utdanningsstøtte. Dette gjelder også hvis det nye fagopplæringskurset tilhører samme programområdet.

Elevene får lån og stipend for perioden de møter til undervisning

Varigheten på utdanningen avviker ofte fra det vanlige studieåret. Elevene har rett til lån og stipend for det antall måneder de deltar i undervisningen.

Elevene har vanligvis rett til fullt lån og stipend med utstyrsstipend. Størrelsen på utstyrsstipendet er avhengig av programområdet.

Hvis eleven får læreplass, skal han søke på nytt som lærling

Hvis eleven får læreplass i løpet av perioden med fagopplæring i skole, må du melde avbrudd for eleven. Eleven må søke om lån og stipend på nytt som lærling.

Lånekassen gir ikke støtte til læreplasskurs

Lånekassen gir ikke lån og stipend til læreplasskurs. Dette er fordi:

  • læreplasskurs tilbys som et tilleggskurs til ordinær opplæring, hvor deltakerne ikke har elevstatus. Et vilkår for å kunne få lån og stipend fra Lånekassen er at søkeren har status som elev. 
  • læreplasskurs inneholder ikke undervisning som følger offentlig godkjente læreplaner (Kunnskapsløftet). Det er et vilkår at opplæring ved offentlig videregående skole må følge en offentlig godkjent læreplan. Les mer om hva slags utdanning det gis lån og stipend til i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge.
  • læreplasskurs har for kort varighet for at Lånekassen kan gi lån og stipend. Disse kursene har ulik varighet på inntil 13 uker. Les mer om krav til utdanningers varighet i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge.