Rapportere eksamensdata

Her får du informasjon om hvordan lærestedet ditt skal rapportere eksamensresultater til Lånekassen.

Rapportere eksamensdata

Hvordan rapporterer jeg eksamensdata?

Du rapporterer eksamensdata i arbeidsflaten for lærestedene. Noen skoler rapporterer ved å laste opp en fil, mens andre rapporterer elevenes resultater enkeltvis. Du finner veiledning for hvordan du rapporterer i arbeidsflaten for lærestedene under fanen «rapportering».

Rapportere eksamensdata og fulgt undervisning

Noen læresteder skal rapportere eksamensdata til Lånekassen. Videregående opplæring trenger ikke å rapportere dette.

Hva skal jeg rapportere?

Lånekassen trenger opplysninger om eksamensresultater for å vurdere omgjøring av lån til stipend. I tillegg bruker vi opplysningene til å kontrollere den faglige progresjonen til studenter og elever som søker om lån og stipend.

Dette gir ikke rett til omgjøring av lån til stipend:

  • Fag/emner som ikke er bestått
  • Fag/emner som eleven/studenten har fått fritak for
  • Fag/emner som eleven/studenten har bestått tidligere, og består på nytt

Omgjøring

Omgjøring fra lån til stipend skjer når Lånekassen mottar likningstallene for det året eleven/studenten tok eksamen. Eleven/studenten kan først få omgjøring på høsten året etter at hun besto eksamen eller fullførte utdanningen sin.

Hvis eleven er forsinket i utdanningen

Hvis eleven/studenten blir forsinket i utdanning sin, kan hun få lån og stipend i inntil ett år utover normert studietid. Blir hun mer enn ett år forsinket (60 studiepoeng eller tilsvarende ett års fulltidsutdanning), har hun ikke rett på mer lån og stipend fra Lånekassen. Hun kan da ikke få lån og stipend igjen før semesteret etter at hun eventuelt har tatt igjen forsinkelsen. Unntaket er hvis hun har betalt ned tidligere studiegjeld. 

Rapportere fulgt undervisning for deltakere i forberedende opplæring

Her viser vi trinn for trinn hvordan ansatte ved lærestedene rapporterer fulgt undervisning for deltakere i forberedende opplæring.

Hva skal jeg rapportere?
Oversikt over lærestedets rapporteringsoppgaver.
Få tilgang til arbeidsflaten
Hvordan få tilgang til arbeidsflaten for lærestedene?