Ekstra betalingsutsettingar ut 2022

Publisert: 08.02.2022
Alle som har lån i Lånekassen, kan til saman utsette betalinga 36 gonger utan å oppgi ein grunn. Under koronapandemien har alle fått ekstra utsettingar.

No er det vedtatt at elevar/studentar får ekstra betalingsutsettingar i heile 2022, det vil seie at dei ikkje bruker av dei 36 vanlege utsettingane. Dei ekstra utsettingane gjeld for rekningar med betalingsfrist i perioden mars 2020 til desember 2022. Viss ein elev/student har søkt, eller kjem til å søke om betalingsutsetting i dette tidsrommet, vil dei ikkje bruke av sine 36 ordinære utsettingar.

Elevar/studentar som treng betalingsutsettingar, må søke på Dine sider for å få det. Når ein utset betalinga, blir nedbetalingstida forlenga, og rentekostnadene vil auke.

Elevar/studentar som kan søke om betalingsutsetting, har fått ein e-post med informasjon om dette frå Lånekassen.