Rapportere om endring i studiebelastning og avbrudd

Gjelder kun elever uten ungdomsrett

Du skal kun melde inn endring av studiebelastning for elever uten ungdomsrett. Endring av studiebelastning rapporterer du i arbeidsflaten for lærestedene.

Lærestedet må melde fra om endringer

Hvis en elev uten ungdomsrett endrer antall årstimer/studiepoeng underveis i studieåret må lærestedet gi Lånekassen beskjed om dette.

Dette gjelder elever i videregående opplæring, som ikke har ungdomsrett og studenter i fagskoleutdanning.

Hvis eleven begynner eller slutter i ett eller flere fag underveis i studieåret, må du melde inn endret studiebelastning for denne eleven. Dette gjør du i Arbeidsflaten for lærestedene. Under fanen «rapportering» på arbeidsflaten kan du lese mer om hvordan du rapporterer endringer i studiebelastningen.

Hvis lærestedet ikke gir beskjed om endret studiebelastning kan det føre til at elever uten ungdomsrett mottar for mye lån og stipend. Konsekvensen av dette kan bli at eleven feilaktig blir registrert som forsinket i utdanningen. Eleven kan også få mer lån enn forventet.

Situasjoner der du må melde inn endret studiebelastning kan være når:

  • eleven velger å ta flere eller færre fag enn planlagt
  • eleven endrer start- eller sluttdato (dette gjelder elever med individuell start- og sluttdato)

Ikke meld inn endringer for elever med ungdomsrett

Elever med ungdomsrett som tar videregående opplæring i Norge, får ikke redusert lån og stipend fra Lånekassen selv om de tar utdanning på deltid. Dersom en elev med ungdomsrett begynner eller slutter i ett eller flere fag underveis i studieåret, skal dere ikke melde inn endret studiebelastning for denne eleven.

Elever i grunnskoleopplæring

Elever som får grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 første ledd, får lån og stipend ut fra hvor mange undervisningstimer de tar.

Hvis det er endring i antall undervisningstimer under 20 timer, må du melde fra om dette til Lånekassen. Alt over 20 undervisningstimer regnes som fulltid, det er derfor ikke nødvendig å melde fra om endringer i antall undervisningstimer over 20 timer.

Meld fra om endring i arbeidsflaten

Lærlinger som hever kontrakten

Dersom en lærling hever lærekontrakten, må fagopplæringskontoret melde inn dette til Lånekassen via Arbeidsflaten for lærestedene.

Meld fra med en gang en elev, student eller lærling slutter

Hvis en elev, student eller lærling avbryter utdanningen eller skifter lærested må du melde fra om dette til Lånekassen.

Hvordan melder du fra til Lånekassen

Du må melde inn avbruddet i Arbeidsflaten for lærestedene. Under fanen «Rapportering» på arbeidsflaten kan du lese mer om hvordan du rapporterer avbrudd. 

Når en trafikkskole-elev avbryter utdanningen

Trafikkskolen må sende inn et avbruddsskjema til Lånekassen, dette må sendes i posten på grunn av personvenhensyn. 

Adressen er: 

Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Avbruddsskjema for trafikkskoler: yrkessjåførutdanning

Aktuelt regelverk