Nytt lærested

Her finner du informasjon om hva nye læresteder må gjøre for å få tilgang til Arbeidsflaten for lærestedene.

Arbeidsflaten for lærestedene er en sikker kanal for informasjonsutveksling mellom Lånekassen og lærestedene.

Nye læresteder må søke Lånekassen for å få utdanninger godkjent for lån og stipend. Du søker om godkjenning i arbeidsflaten.

Hvilke utdanninger kan Lånekassen godkjenne for utdanningsstøtte?

For at Lånekassen skal kunne godkjenne en utdanning for utdanningsstøtte, må begge disse kravene være oppfylt: 

  • Utdanningen må være godkjent etter en utdanningslov, eller følge læreplaner for videregående opplæring og føre frem til eksamen for privatister. 
  • Høyere utdanning må ha en varighet på minst ett normalt semester. All annen utdanning må ha en varighet på minst fire måneder. 

Det finnes noen unntak fra kravene. Du kan lese mer i forskrift om godkjenning for utdanning i Norge (lovdata.no).

Hvordan får lærestedet tilgang til arbeidsflaten?

For å få tilgang til arbeidsflaten må du sende Lånekassen disse opplysningene:

  • navn på lærestedet
  • postadresse, postnummer og poststed
  • lærestedets telefonnummer
  • adresse til lærestedets nettside
  • lærestedets e-postadresse
  • lærestedets målform

Du må også legge ved utfylt administratorskjema med opplysninger om personen ved lærestedet som ønsker tilgang til arbeidsflaten.

Send opplysningene og administratorskjemaet på e-post til oss, eller i posten til adresse:

Statens lånekasse for utdanning
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Hva gjør en administrator?

Alle læresteder som bruker arbeidsflaten skal utpeke en person som administrerer tilgangene i løsningen. Det innebærer å opprette, endre, og slette brukertilganger. Administratoren er ansvarlig for hvem som har tilgang til arbeidsflaten for lærestedet. 

Det tar 1-2 uker for å få tilgang til arbeidsflaten

Behandlingstiden er en til to uker. I perioder kan behandlingstiden være lengre. Når vi har opprettet tilgang for deg på arbeidsflaten, får du en e-post med opplysninger om hvordan du skal logge inn.

Når lærestedet har fått tilgang, må dere søke om godkjenning av nye utdanninger for lån og stipend

At lærestedet har fått tilgang til arbeidsflaten, betyr ikke at utdanningene dere tilbyr automatisk blir godkjent for lån og stipend. Utdanningene dere tilbyr må godkjennes av Lånekassen, før elevene deres kan søke om lån og stipend til dem.

Slik søker du om godkjenning av nye utdanninger for lån og stipend