Årlig kontroll av utdanninger

Her finner du informasjon om hvordan du foretar årlig kontroll av utdanninger.

Ny utdanning?

Dersom lærestedet ønsker å tilby nye utdanninger dere ikke tidligere har fått godkjent for utdanningsstøtte, kan dere sende en søknad til Lånekassen.

Kontroller utdanninger for kommende studieår

I april hvert år får alle læresteder en oppgave i arbeidsflaten. I denne oppgaven skal du kontrollere utdanningene lærestedet skal tilby det kommende studieåret.

Lånekassen registrerer i løpet av våren opplysninger om utdanningene lærestedet skal tilby. I april hvert år legger vi ut en oppgave med navnet «Kontroller utdanningsoversikt» i arbeidsflaten, hvor vi ber lærestedet om å kontrollere disse opplysningene.

Det er viktig at alle læresteder kontrollerer om Lånekassen sine opplysninger stemmer. Dette gjelder uavhengig om dere har rapportert opplysningene selv, eller om vi har fått opplysningene fra lærestedets studieadministrative system, som Felles studentsystem (FS) eller Vigo.

Hvorfor er det viktig å kontrollere utdanninger?

Når elever og studenter skal søke om lån og stipend er det viktig at alle utdanningene er registrert hos Lånekassen, slik at de kan finne den riktige utdanningen i søknaden sin.

Detaljinformasjon om utdanningen danner også grunnlaget for beregning av hvor mye lån og stipend eleven kan få. Dersom opplysningene ikke er korrekte, kan det føre til at eleven får utbetalt for mye eller for lite lån og stipend.

Slik kontrollerer du utdanninger

Du finner Lånekassen sine opplysninger om utdanningene dere tilbyr i utdanningsoversikten i arbeidsflaten. Finner du eventuelle feil eller mangler, melder dere fra om dette i arbeidsflaten eller ved å sende en e-post.

Logg inn i arbeidsflaten
Få tilgang til arbeidsflaten
Hvordan få tilgang til arbeidsflaten for lærestedene?