Unntak for inntektsgrense for enkelte grupper

08.02.2022
Studenter som jobber i enkelte sektorer, kan tjene over Lånekassens inntektsgrense uten å miste stipendet.

På grunn av et stort behov for ekstra arbeidskraft under koronapandemien ble det innført unntak for inntektsgrense for alt arbeid i helse- og omsorgssektoren fra mars 2020.

Dette er nå videreført ut 2022. I tillegg får også studenter som jobber innenfor barnehage- og skolesektoren unntak for inntektsgrensen ut 2022.

Studentene må dokumentere arbeidet med lønnsslipper som viser:

  • at de har utført arbeid innenfor helse- og omsorgssektoren, eller barnehage- og skolesektoren
  • inntekten i perioden

Unntak for inntektsgrense for arbeid i beredskapsarbeid, Heimevernet, politiet og sivilforsvaret var gjeldende fra 1. mars 2020 til 31. desember 2021. Dette er ikke videreført i 2022.

Les mer om unntakene fra inntektsgrensen på Lånekassens nettsider