Studenter i utlandet

Her finner du statistikk om norske studenter i utlandet, både de som tar hele graden sin utenlands (gradsstudenter) og de som tar deler av gradsutdanningen sin i utlandet (utvekslingsstudenter).

Studenter i utlandet