Er det sammenheng mellom inntekt og studieprogresjon?

Er det forskjell i antall avlagte studiepoeng etter hvilken inntekt studentene har? Det er tema for et nytt statistikknotat.

Statistikken viser at blant studenter som mottar lån og stipend fra Lånekassen, er det de med høyest og lavest inntekt som avlegger færrest studiepoeng, men at forskjellene er ganske små.

Utvalget er borteboende studenter under 26 år, som fikk støtte fra Lånekassen til fulltidsstudier (60 studiepoeng) vår- og høstsemesteret 2021.

Statistikken viser at det ikke er så store forskjeller i avlagte studiepoeng ut fra inntektsnivå. For alle inntektsintervaller mellom 25 000 kroner og 250 000 kroner er gjennomsnittet mellom 57,1 og 58,1 studiepoeng.

1 av 5 studenter i utvalget tok flere studiepoeng enn de 60 de hadde fått støtte til.

I notatet er det også statistikk om sammenhengen mellom inntekt og studiepoeng for eldre aldersgrupper, deltidsstudenter og studenter som bare studerte ett semester i 2021.