Studenter i Norge

Her finner du statistikk om studenter Norge, både de som tar høyere utdanning og de som tar utdanning ved fagskole, folkehøgskole, voksenopplæring osv.

Studenter i Norge